Variabeldefinisjon

Resultat av finansielle poster

  English
Navn Resultat av finansielle poster
Definisjon Samlede finansielle inntekter fratrukket samlede finansielle kostnader.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller