Variabeldefinisjon

Konsernbidrag

 
Navn Konsernbidrag
Definisjon Konsernbidrag er overføringer til foretak i samme konsern - og går inn som en del av disponeringen av overskuddet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller