Variabeldefinisjon

Driftskostnader

  English
Navn Driftskostnader
Definisjon Samlede kostnader for virksomhetens ordinære aktiviteter, med unntak av finansielle kostnader.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10281: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art
10265: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08678: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08675: Industri. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08172: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08169: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08166: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08163: Transport og lagring. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08159: Informasjonssektor. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08120: Alle næringer. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07764: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07763: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
07193: Transport, lagring og kommunikasjon. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07189: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07187: Informasjonssektor. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07172: Hotell- og restaurantvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
06075: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak med hovedinntekt fra annen næring, etter næring (avslutta serie)
05673: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie)
05614: Fastlands-Norge. Resultatposter (avslutta serie)
03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)