Variabeldefinisjon

Salgsinntekter

  English
Navn Salgsinntekter
Definisjon Summen av salgsinntekter og uttak pluss spesielle offentlige avgifter vedrørende salg. Salgsinntekter og uttak kan i forhold til mva-loven være avgiftspliktig, avgiftsfritt og utenfor avgiftsområdet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller