Variabeldefinisjon

Skattekostnad

  English
Navn Skattekostnad
Definisjon Samlede skattekostnader - som omfatter postene; 8300, 8320, 8600 og 8620.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller