Variabeldefinisjon

Varekostnad

  English
Navn Varekostnad
Definisjon Kostnader som påløper ved kjøp og tilvirkning av varer. Inkl. toll og avgifter, ekskl. merverdiavgift.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller