Variabeldefinisjon

Renteinntekter

  English
Navn Renteinntekter
Definisjon Summen av renteinntekter - inkludert renteinntekter fra foretak i samme konsern.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller