Variabeldefinisjon

Avsatt til egenkapital

  English
Navn Avsatt til egenkapital
Definisjon Avsetninger til egenkapital er en del av disponeringen av overskuddet i et foretak.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller