Variabeldefinisjon

Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

  English
Navn Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Definisjon Omfatter summen av ordinære regnskapsmessige avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler (eiendeler) og immaterielle eiendeler.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller