Variabeldefinisjon

Rentekostnader

  English
Navn Rentekostnader
Definisjon Summen av rentekostnader - inkludert rentekostnad til foretak i samme konsern
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller