Variabeldefinisjon

Nedskrivning av finansielle eiendeler

  English
Navn Nedskrivning av finansielle eiendeler
Definisjon Nedskrivning av finansielle omløps- og anleggsmidler, ved verdireduksjon som forventes å være permanent.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller