Skatt for personer

Til toppen

05798: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskatt-/trinnskattegrunnlag , Personinntekt lønn , Personinntekt pensjoner ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. (Knyttes til Alminnelig inntekt etter særfradrag). Fra og med 2000 er personinntekt fra familiebarnehager inkludert i annen næring. Dette var tidligere slått sammen med personinntekt fra jord/skog/fiske. (Knyttes til Personinntekt fra annen næring). Fra og med 1992 utgjør toppskatten hoveddelen av inntektsskatten til staten. Den resterende delen er beregnet ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. (Knyttes til Skatt inntekt stat). Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. (Knyttes til Boligsparing for ungdom (BSU)). Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. (Knyttes til Sum utlignet skatt).