Skatt for personer

Til toppen
05798: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2005
Sist endret
27.10.2009
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer med beløp:
personer
Million kroner:
mill. kr
Gjennomsnitt for personer med beløp (kr):
kr
Referansetid
Personer med beløp:
31.12.
Million kroner:
31.12.
Gjennomsnitt for personer med beløp (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skatteligning - oversyn
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 20 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. (Knyttes til Alminnelig inntekt etter særfradrag). Fra og med 2000 er personinntekt fra familiebarnehager inkludert i annen næring. Dette var tidligere slått sammen med personinntekt fra jord/skog/fiske. (Knyttes til Personinntekt fra annen næring). Fra og med 1992 utgjør toppskatten hoveddelen av inntektsskatten til staten. Den resterende delen er beregnet ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. (Knyttes til Skatt inntekt stat). Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. (Knyttes til Boligsparing for ungdom (BSU)). Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. (Knyttes til Sum utlignet skatt).

Brukerveiledning for statistikkbanken