Variabeldefinisjon

Skatt formue stat

  English
Navn Skatt formue stat
Definisjon Formuesskatt til staten før skattefradrag. Beregnes ut fra skattepliktig nettoformue.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller