Variabeldefinisjon

Toppskatt

  English
Navn Toppskatt
Definisjon Toppskatt til staten beregnes ut fra samlet personinntekt. Det beregnes kun toppskatt for personinntekt som overstiger fribeløpet. Fribeløpet justeres hvert år.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Statistikk Skattestatistikk, oversikt over skatteligningen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller