Variabeldefinisjon

Nedsettelse av formuesskatt

  English
Navn Nedsettelse av formuesskatt
Definisjon Nedsettelse av formuesskatt hvis samlede skatter overstiger 80 prosent av alminnelig inntekt.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til 2008-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Skattebegrensning etter 80 prosent regelen innført fom. inntektsåret 1998.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller