Variabeldefinisjon

Medlemsavgift til folketrygden

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Medlemsavgift til folketrygden
Definisjon Trygdeavgift til folketrygden beregnes ut fra samlet personinntekt. Trygdeavgiften blir beregnet etter tre satser, avhengig av om grunnlaget er lønn, personinntekt fra næring eller pensjon.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller