Variabeldefinisjon

Skatt inntekt kommune og fylke

  English
Navn Skatt inntekt kommune og fylke
Definisjon Inntektsskatt til kommune og fylke før skattefradrag. Beregnes ut fra alminnelig inntekt etter særfradrag.
Gyldig fra 1967-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Omfatter skatt på inntekt både til kommune og fylke.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller