Variabeldefinisjon

Personinntekt annen næring

  English
Navn Personinntekt annen næring
Definisjon Beregnet inntekt som tilskrives eierens arbeidsinnsats i næring utenom primærnæringene (tom 2011). Fra og med 2012 inkluderes også personinntekt fra jord, skog og gartneri. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift og toppskatt.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Fra og med 2012 inkluderes også personinntekt fra jord, skog og gartneri.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200161/notat_200161.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller