Variabeldefinisjon

Personinntekt primærnæring

  English
Navn Personinntekt primærnæring
Definisjon Beregnet inntekt som tilskrives eierens arbeidsinnsats i primærnæringene. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Utgår fom. 01.01.2012
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til 2011-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Ny variabel 3223
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200161/notat_200161.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller