Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05798: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) 2001 - 2005

Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
27.10.2009 10:00
Personer med beløp:
personer
Million kroner:
mill. kr
Gjennomsnitt for personer med beløp (kr):
kr
Personer med beløp:
31.12.
Million kroner:
31.12.
Gjennomsnitt for personer med beløp (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskatt-/trinnskattegrunnlag , Personinntekt lønn , Personinntekt pensjoner ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. (Knyttes til Alminnelig inntekt etter særfradrag). Fra og med 2000 er personinntekt fra familiebarnehager inkludert i annen næring. Dette var tidligere slått sammen med personinntekt fra jord/skog/fiske. (Knyttes til Personinntekt fra annen næring). Fra og med 1992 utgjør toppskatten hoveddelen av inntektsskatten til staten. Den resterende delen er beregnet ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. (Knyttes til Skatt inntekt stat). Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. (Knyttes til Boligsparing for ungdom (BSU)). Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. (Knyttes til Sum utlignet skatt).