Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Deltakelse i organisasjoner
Organisasjonsmedlemskap
Religiøs tilhørighet og deltakelse
Sosialt nettverk
Mellommenneskelig tillit
Politisk deltakelse
Avslutta tidsserier

Brukerveiledning for statistikkbanken