Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09162: Økonomisk status og mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over 2011 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
økonomisk status

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

økonomisk status


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken