Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09195: Familiefase og politisk deltakelse for personer 16 år og over (prosent) 2011 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

aktivitet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er noen av indikatorene endret og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger. Det gjelder:
- «Tatt opp samfunnsspørsmål med en politiker eller offentlig ansatt siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om samfunnsspørsmål i avis eller tidsskrift siste 12 måneder».
- «Deltatt i en demonstrasjon siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder».

aktivitet

Stemte ved siste stortingsvalg

Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.

Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder

Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken