Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09194: Landsdel og politisk deltakelse for personer 16 år og over (prosent) (avslutta serie) 2011 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

aktivitet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

aktivitet

Stemte ved siste stortingsvalg

Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.

Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder

Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken