Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09131: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
Sist endret
28.10.2020
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Andel personer som har deltatt:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type organisasjon / deltakelse
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

type organisasjon / deltakelse
Må velges *

Totalt 25 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken