Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09131: Landsdel og deltakelse i organisasjoner siste 12 mnd. for personer 16 år og over (prosent) (avslutta serie) 2011 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type organisasjon / deltakelse

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er sysselsatt og aktivt medlem i fag- eller arbeidstakerorganisasjon , Er sysselsatt og aktivt medlem i bransje-, nærings eller yrkesorganisasjon , Er aktivt medlem i politisk parti ,

Valgt 0 av totalt 27


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken