Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

05962: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type organisasjon Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2008
Kontakt
Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 70
vrs@ssb.no

Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 424
lsa@ssb.no

Måleenhet
Andel (prosent):
prosent
Referansetid
Andel (prosent):
Intervjuundersøkelse
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken