Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

09147: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2017
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 45 25 42 62
vrs@ssb.no

Måleenhet
Tilhører en religion eller trosretning (prosent):
prosent
Andel av religiøse som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst en gang i måneden (prosent):
prosent
Antall personer som svarte:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken