Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
06019: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
12.09.2008
Kontakt
Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 45 25 42 62
vrs@ssb.no

Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 424
lsa@ssb.no

Måleenhet
Andel:
prosent
Referansetid
Andel:
Intervjuundersøkelse
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type organisasjon
Må velges *
familiefase
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type organisasjon
Må velges *

Totalt 43 Valgte 0


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken