Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09155: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
Sist endret
12.11.2017
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Andel personer:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
ressurs
Må velges *
økonomisk status
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

ressurs
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

økonomisk status

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

ressurs
Har noen man kan spørre om hjelp til problemer med bilen
F.o.m. 2017 er dette andel av de som disponerer bil.

Brukerveiledning for statistikkbanken