Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09155: Økonomisk status og sosialt nettverk for personer 16 år og over (prosent) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har noen man kan spørre om hjelp til vedlikehold eller reparasjon av bolig , Har noen man kan spørre om hjelp med PC/datamaskin , Har noen man kan spørre om hjelp til problemer med bilen ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

ressurs

Har noen man kan spørre om hjelp til problemer med bilen

F.o.m. 2017 er dette andel av de som disponerer bil.