Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

09155: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

ressurs Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

økonomisk status

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2017
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Karin Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 379
hka@ssb.no

Måleenhet
Andel personer:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

ressurs
Har noen man kan spørre om hjelp til problemer med bilen
F.o.m. 2017 er dette andel av de som disponerer bil.

Brukerveiledning for statistikkbanken