Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09193: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
Sist endret
13.11.2017
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Karin Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 379
hka@ssb.no

Måleenhet
Andel:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

aktivitet
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

aktivitet
Stemte ved siste stortingsvalg
Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.
Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder
Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken