Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

09196: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

aktivitet Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2017
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Karin Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 379
hka@ssb.no

Måleenhet
Andel:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

aktivitet
Stemte ved siste stortingsvalg
Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.
Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder
Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken