Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09198: Alder, utdanningsnivå og politisk deltakelse for personer 16 år og over (prosent) 2011 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
Må velges *
alder
utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

aktivitet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er noen av indikatorene endret og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger. Det gjelder:
- «Tatt opp samfunnsspørsmål med en politiker eller offentlig ansatt siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om samfunnsspørsmål i avis eller tidsskrift siste 12 måneder».
- «Deltatt i en demonstrasjon siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder».
aktivitet
Stemte ved siste stortingsvalg
Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.
Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder
Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken