Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09198: Alder, utdanningsnivå og politisk deltakelse for personer 16 år og over (prosent) (avslutta serie) 2011 - 2020

Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
18.11.2020 08:00
Andel:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er noen av indikatorene endret og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger. Det gjelder:
- «Tatt opp samfunnsspørsmål med en politiker eller offentlig ansatt siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om samfunnsspørsmål i avis eller tidsskrift siste 12 måneder».
- «Deltatt i en demonstrasjon siste 12 måneder».
- «Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder».

aktivitet

Stemte ved siste stortingsvalg

Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.

Har skrevet innlegg om eller diskutert samfunnsspørsmål på Internett siste 12 måneder

Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.