Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

09158: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2017
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Karin Hamre, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 379
hka@ssb.no

Måleenhet
Folk flest er til å stole på (10) eller en kan ikke være for forsiktig (0), gjennomsnittsskår:
skår
Folk flest vil behandle deg rettferdig (10) eller de vil utnytte deg (0), gjennomsnittsskår:
skår
Antall personer som svarte:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken