Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

13072: Landsdel og religiøs tilhørighet og deltakelse siste 12 mnd. for personer 16 år og over 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000