Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

06018: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

type organisasjon

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er sysselsatt og aktivt medlem i fag- eller arbeidstakerorganisasjon , Er sysselsatt og aktivt medlem i bransje-, nærings eller yrkesorganisasjon , Er aktivt medlem i politisk parti ,

Valgt 0 av totalt 43

bostedsstrøk


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken