Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Oppdatert: 21. april 2021

Endret: 12. mai 2021, 08:00

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel som bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift
Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og over. Prosent

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen. Statistikken dekker økonomisk romslighet og betalingsproblemer, samt tilgang på materielle og sosiale goder. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

Kontakt

Håvard Bergesen Dalen

havard.dalen@ssb.no

40 90 23 50