Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

12123: Økonomisk romslighet og betalingsvansker, etter kjønn og alder 2017 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

økonomisk romslighet og betalingsvansker Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.04.2019
Kontakt
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 424
lsa@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 46
lrt@ssb.no

Måleenhet
Andel personer 16 år og over:
prosent
Referansetid
Andel personer 16 år og over:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

økonomisk romslighet og betalingsvansker
Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift
Grenseverdien for en uforutsett utgift økte fra 10 000 kroner i 2017 til 15 000 kroner i 2018.
Bor i en husholdning som har problemer med å betjene boliglån
Andel av de som eier bolig.

Brukerveiledning for statistikkbanken