Banner med bilde og tittel

Dekorbilde for faktaside offentlige utgifter
Fakta om

Slik brukes skattepengene

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap?
Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på
helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt


Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser


Helse


Utdanning


Næringsøkonomiske formål


Fritid, kultur og religion


Forsvar


Offentlig orden og trygghet


Miljøvern


Bolig og nærmiljø


Annen offentlig tjenesteyting