328746
328746
faktaside
2017-11-09T09:46:00.000Z
no

Fakta

Slik brukes skattepengene

Innhold på siden

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Nøkkeltall

Totalt antall kroner det offentlige bruker

Totalt antall kroner det offentlige bruker

1558 milliarder kroner

[ 2016 ]

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Nøkkeltall

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

633 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser

2016
2016
Alderspensjon 236.6
Sykdom og uførhet 215.0
Barnehage, barnevern og barnetrygd 113.6
Sosiale stønader 36.2
Arbeidsledighet 17.3
Forskning og utvikling 0.9
Annet 13.8
Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser
2016
Alderspensjon 236.6
Sykdom og uførhet 215.0
Barnehage, barnevern og barnetrygd 113.6
Sosiale stønader 36.2
Arbeidsledighet 17.3
Forskning og utvikling 0.9
Annet 13.8

Helse

Nøkkeltall

Total pengebruk på helse

Total pengebruk på helse

265 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på helse

2016
2016
Sykehustjenester 160.9
Legetjenester 62.9
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 17.0
Forebyggende helsearbeid 8.9
Forskning og utvikling 6.5
Annet 8.9
Fordeling av pengebruken på helse
2016
Sykehustjenester 160.9
Legetjenester 62.9
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 17.0
Forebyggende helsearbeid 8.9
Forskning og utvikling 6.5
Annet 8.9

Utdanning

Nøkkeltall

Total pengebruk på utdanning

Total pengebruk på utdanning

175 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på utdanning

2016
2016
Grunnskole 75.6
Videregående skole 39.8
Universitets- og høgskoleutdanning 37.6
Utdanning på andre nivåer 14.1
Støttetjenester tilknyttet utdanning 3.2
Forskning og utvikling 0.6
Annet 3.1
Fordeling av pengebruken på utdanning
2016
Grunnskole 75.6
Videregående skole 39.8
Universitets- og høgskoleutdanning 37.6
Utdanning på andre nivåer 14.1
Støttetjenester tilknyttet utdanning 3.2
Forskning og utvikling 0.6
Annet 3.1

Næringsøkonomiske formål

Nøkkeltall

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

163 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål

2016
2016
Transport 108.5
Jordbruk og fiske 18.7
Arbeidsmarked 13.8
Forskning og utvikling 10.0
Energi 3.7
Annet 8.3
Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål
2016
Transport 108.5
Jordbruk og fiske 18.7
Arbeidsmarked 13.8
Forskning og utvikling 10.0
Energi 3.7
Annet 8.3

Fritid, kultur og religion

Nøkkeltall

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

48 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion

2016
2016
Kultur 20.4
Fritid og sport 11.6
Den norske kirke og andre trossamfunn 9.4
Forskning og utvikling 2.0
Kringkasting og forlagsvirksomhet 0.4
Annet 3.9
Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion
2016
Kultur 20.4
Fritid og sport 11.6
Den norske kirke og andre trossamfunn 9.4
Forskning og utvikling 2.0
Kringkasting og forlagsvirksomhet 0.4
Annet 3.9

Forsvar

Nøkkeltall

Total pengebruk på forsvar

Total pengebruk på forsvar

48 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på forsvar

2016
2016
Militært forsvar 44.3
Sivilforsvar 1.8
Utenlandsk militær bistand 0.9
Forskning og utvikling 0.9
Annet 0.5
Fordeling av pengebruken på forsvar
2016
Militært forsvar 44.3
Sivilforsvar 1.8
Utenlandsk militær bistand 0.9
Forskning og utvikling 0.9
Annet 0.5

Offentlig orden og trygghet

Nøkkeltall

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

36 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet

2016
2016
Politi 18.0
Brannvesen og redningstjenester 7.3
Domstoler 5.1
Fengsler 4.6
Forskning og utvikling 0.5
Annet 0.8
Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet
2016
Politi 18.0
Brannvesen og redningstjenester 7.3
Domstoler 5.1
Fengsler 4.6
Forskning og utvikling 0.5
Annet 0.8

Miljøvern

Nøkkeltall

Total pengebruk på miljøvern

Total pengebruk på miljøvern

28 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på miljøvern

2016
2016
Avløp og kloakk 13.0
Avfallshåndtering 6.6
Bekjempelse av forurensing 3.4
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.5
Forskning og utvikling 1.0
Annet 2.9
Fordeling av pengebruken på miljøvern
2016
Avløp og kloakk 13.0
Avfallshåndtering 6.6
Bekjempelse av forurensing 3.4
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.5
Forskning og utvikling 1.0
Annet 2.9

Bolig og nærmiljø

Nøkkeltall

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

26 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø

2016
2016
Bolig og regulering i kommunene 16.1
Vannforsyning 9.7
Forskning og utvikling 0.0
Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø
2016
Bolig og regulering i kommunene 16.1
Vannforsyning 9.7
Forskning og utvikling 0.0

Annen offentlig tjenesteyting

Nøkkeltall

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

136 milliarder kroner

[ 2016 ]

Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting

2016
2016
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 57.6
Internasjonal bistand 27.6
Renteutgifter 22.1
Diverse offentlig administrasjon 15.7
Grunnforskning 9.8
Forskning og utvikling 2.2
Annet 0.9
Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting
2016
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 57.6
Internasjonal bistand 27.6
Renteutgifter 22.1
Diverse offentlig administrasjon 15.7
Grunnforskning 9.8
Forskning og utvikling 2.2
Annet 0.9

Les også