Banner med bilde og tittel

Fakta om

Slik brukes skattepengene

Ingress

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap?
Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på
helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Totalt antall kroner det offentlige bruker

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

Helse

Total pengebruk på helse

Utdanning

Total pengebruk på utdanning

Næringsøkonomiske formål

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

Fritid, kultur og religion

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

Forsvar

Total pengebruk på forsvar

Offentlig orden og trygghet

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

Miljøvern

Total pengebruk på miljøvern

Bolig og nærmiljø

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

Annen offentlig tjenesteyting

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

statsregnskapet.no

Vil du ha mer?

Du kan finne langt mer detaljerte tall om hva den norske stat bruker pengene sine til på statsregnskapet.no

Alle faktasider