Slik brukes skattepengene

Fakta om slik brukes skattepengene

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap?
Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Totalt antall kroner det offentlige bruker
ikon av hånd med mynter
Totalt antall kroner det offentlige bruker
2022
2 152
milliarder kroner
Fordeling av offentlige utgifter

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser
Ikon med hånd og hjerte
Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser
2022
816
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser

Helse

Total pengebruk på helse
Ikon av kors i sirkel
Total pengebruk på helse
2022
373
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på helse

Utdanning

Total pengebruk på utdanning
ikon av skoleelever
Total pengebruk på utdanning
2022
221
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på utdanning

Næringsøkonomiske formål

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål
Ikon av bygning
Total pengebruk på næringsøkonomiske formål
2022
273
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål

Fritid, kultur og religion

Total pengebruk på fritid, kultur og religion
Ikon av prest
Total pengebruk på fritid, kultur og religion
2022
71
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion

Forsvar

Total pengebruk på forsvar
Ikon av fly
Total pengebruk på forsvar
2022
80
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på forsvar

Offentlig orden og trygghet

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet
Ikon av dommerklubbe
Total pengebruk på offentlig orden og trygghet
2022
49
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet

Miljøvern

Total pengebruk på miljøvern
Ikon av plante
Total pengebruk på miljøvern
2022
47
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på miljøvern

Bolig og nærmiljø

Total pengebruk på bolig og nærmiljø
ikon av bygning
Total pengebruk på bolig og nærmiljø
2022
35
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø

Annen offentlig tjenesteyting

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting
Ikon av bygning
Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting
2022
187
milliarder kroner
Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting

statsregnskapet.no

Vil du ha mer?

Du kan finne langt mer detaljerte tall om hva den norske stat bruker pengene sine til på statsregnskapet.no

Alle faktasider