172829_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
172829
Stadig flere velger elektronisk selvangivelse
statistikk
2014-08-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes (opphørt), arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, Offentlig sektor
true
Snaut 700 000 mottok selvangivelsen for inntektsåret 2012 kun elektronisk. Statistikken viser også antall skattytere som benyttet seg av leveringsfritak i 2013.

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Skatt for selskaper og Skattestatistikk for personer, samt på websidene til Skatteetaten.

Innhold

Publisert:

Stadig flere velger elektronisk selvangivelse

I 2013 var det nesten 700 000 skattytere som valgte å motta selvangivelsen kun på elektronisk form og ikke på papir. Dette er en økning på 240 000 skattytere, eller 54 prosent, fra 2012.

StatRes Skatt - hovedtall
2011201220132012 - 2013
Endring i prosent
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)5 0965 1955 3162,3
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær5 6215 5975 527-1,3
Aktiviteter og tjenester
Personer som fikk skatteoppgjør4 357 3014 479 6864 582 1822,3
Selskaper som fikk skatteoppgjør239 995241 053256 8116,5
Behandlede arv- og gavesaker45 82646 33545 901-0,9
Behandlede personregistreringer i alt1 650 5261 744 5552 093 51420,0
Anrop til Skatteopplysningen2 666 1152 193 5482 150 962-1,9
Andel besvarte anrop til Skatteopplysning74,673,384,014,6
Andel som benyttet leveringsfritak på selvangivelsen for lønnsmottaker og pensjonister65,367,169,02,8
Resultater
Andel klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder93,286,991,14,8
Andel arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder91,367,680,719,4
Anmeldelser83485697513,9

Syv av ti lønnstakere og pensjonister gjorde ingen endringer på selvangivelsen sin og valgte leveringsfritak i 2013. Av skattytere som leverte selvangivelsen, var det en økning i bruk av elektronisk levering, og 70 prosent av lønnstakere og pensjonister valgte å levere på denne måten.

Færre søker veiledning og informasjon

I takt med at bruken av elektroniske løsninger øker, går trafikken til Skatteopplysningen ned. Antall telefonanrop til Skatteopplysningen har gått ned hvert år siden 2008. Dette gjaldt også i 2013 da det var en liten nedgang på 2 prosent fra året før. Andelen besvarte anrop gikk imidlertid opp, og 83 prosent av alle anrop knyttet til selvangivelse og skattekort for lønnstakere og pensjonister ble besvart.

Færre klager

Siden 2010 har antall mottatte skatteklager gått ned for hvert år, og i 2013 mottok Skatteetaten snaut 80 000 klager på skatteoppgjør. Videre ble ni av ti klager på skatteoppgjør behandlet innen tre måneder i 2013.