193575_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelpoecd/aar
193575
Andelen til utviklingshjelp reduseres
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
uhjelpoecd, Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt), u-hjelp, bistand, offentlige utgifter, internasjonale sammenligningerStatlige finanser, Offentlig sektor
true
Bistand fra DAC-land målt i prosent av BNI redusert. Når ikke FNs mål om bistand på 0,7 prosent av BNI. Norges bistand reduseres fra året før.

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2014

Innhold

Publisert:

Andelen til utviklingshjelp reduseres

Offentlige utgifter til utviklingshjelp fra OECD-landene som er medlem av Development Assistance Committee (DAC), falt fra 0,30 prosent av landenes samlede bruttonasjonalinntekt (BNI) i 2013 til 0,29 prosent i 2014. Også Norges andel av BNI til bistand gikk ned.

Offentlige utgifter til utviklingshjelp. Årstall. Millioner US-dollar og som prosent av BNI
Beløp (mill. US-dollar)U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI)
2013201420132014
OECD/DAC- landene i alt135 072135 1640,300,29
 
Norge5 5815 0241,070,99
Danmark2 9272 9960,850,85
Sverige5 8276 2231,011,10
 
Frankrike11 33910 3710,410,36
Storbritannia17 87119 3870,700,71
Tyskland14 22816 2490,380,41
USA31 49732 7290,180,19
Andre OECD/DAC land45 80242 187....
Figur 1. Offentlige utgifter til utviklingshjelp. 2014. Prosent av BNI

Tall fra OECD viser at DAC-landenes bistand målt som andel av bruttonasjonalinntekt (BNI), sank fra 0,30 til 0,29 prosent fra 2013 til 2014. I volum hadde den totale bistanden derimot økt med knapt 100 millioner amerikanske dollar i den samme perioden.

Langt unna FN-målet

Utviklingshjelp i prosent av BNI er ofte brukt for å måle og sammenligne offentlige bistandsutgifter. I 1970 fremla FN et mål om at utviklingshjelp skulle utgjøre minst 0,7 prosent av BNI. Sverige, Danmark og Norge var relativt raskt ute med å nå dette målet tidlig på 1970-tallet. Likevel var det i 2014 kun de tre skandinaviske landene samt Luxembourg og Storbritannia som oppnådde FN-målet. Sverige var det landet som ga høyest andel i 2014, der 1,1 prosent av BNI gikk til utviklingshjelp.

Nedgang i norsk bistand

I 2013 var den norske bistanden på et svært høyt nivå på grunn av en ekstraordinær utbetaling til redusert avskoging i Amazonas. I 2014 var bistanden tilbake på et mer normalt nivå, noe som førte til en nedgang fra 1,07 til 0,99 prosent av BNI mellom de to årene. Den norske bistanden har de siste årene ligget jevnt på rundt én prosent av BNI.

USA klart største bidragsyter

Med 32,8 milliarder dollar ga USA desidert mest til utviklingshjelp målt i volum. Etter USA fulgte Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Disse fem landene sto for til sammen 87,9 milliarder dollar av utviklingshjelpen, som utgjør 65 prosent av totalen for DAC-landene.