428102
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
428102
statistikk
2020-11-03T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Vekestal i tabell 12972 publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 0721808551 og 09695 i Statistikkbanken ble publisert 22. desember 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

800

konkursar i 3. kvartal 2020

Opna konkursar
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Opna konkursar i alt1 2701 245937800
Føretakskonkursar1 0571 054876730
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak2131916170
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd340327178220
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner249263202167

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
3. kvartal 20193. kvartal 2020
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt91320373070
 
Jordbruk, skogbruk og fiske7651
Bergverksdrift og utvinning3020
Industri317293
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1110
Byggje- og anleggsverksemd2227418832
Varehandel, reparasjon av motorvogner236151625
Transport og lagring39303612
Overnattings- og serveringsverksemd975802
Informasjon og kommunikasjon307260
Finansierings- og forsikringsverksemd8080
Omsetning og drift av fast eigedom460250
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting7617594
Forretningsmessig tenesteyting5119475
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning112130
Helse- og sosialtenester8281
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar121111
Anna tenesteyting2511222
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst10682

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
3. kvartal 20193. kvartal 2020
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 1164 603 1033 6088007 506 8533 771
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9134 460 4133 4137307 437 8903 679
 
Jordbruk, skogbruk og fiske726 078185..18
Bergverksdrift og utvinning3:02:0
Industri31254 36821129..430
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:31:4
Byggje- og anleggsverksemd2221 363 0948451881 368 744843
Varehandel, reparasjon av motorvogner2361 734 9268521621 044 334506
Transport og lagring39194 27021036137 160146
Overnattings- og serveringsverksemd97245 93446580..690
Informasjon og kommunikasjon3091 568612641 92144
Finansierings- og forsikringsverksemd833128014
Omsetning og drift av fast eigedom4660 971382564 51716
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting76181 21515259168 967138
Forretningsmessig tenesteyting51255 443445473 674 531698
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning11..3513013
Helse- og sosialtenester8..228..49
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar12..1411..30
Anna tenesteyting2527 9083922..31
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst10:18:9
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar203142 6901957068 96392
 
Jordbruk, skogbruk og fiske66 90451..2
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri71 50133..4
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:1000
Byggje- og anleggsverksemd7453 486623233 68451
Varehandel, reparasjon av motorvogner1523 0022655 4305
Transport og lagring3023 504331210 52816
Overnattings- og serveringsverksemd510 167192..9
Informasjon og kommunikasjon72 9174000
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom0:00:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting175 8871049093
Forretningsmessig tenesteyting197 8161652 2171
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning2:..0:0
Helse- og sosialtenester2:11..1
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1..51..0
Anna tenesteyting115 356102..0
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst67602..0

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
3. kvartal 20193. kvartal 2020
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt8875221437543104719427132503674
 
Viken000000159106268910
Østfold (-2019)45288504000000
Akershus (-2019)11070151456000000
Buskerud (-2019)40265027000000
Oslo168111261051614288257418
Innlandet000000412011433
Hedmark (-2019)23126212000000
Oppland (-2019)16103102000000
Vestfold og Telemark000000593510536
Vestfold (-2019)43235447000000
Telemark (-2019)28185221000000
Agder00000051349413
Aust-Agder (-2019)281110124000000
Vest-Agder (-2019)37149653000000
Rogaland54316611051268458
Vestland000000855317537
Hordaland (-2019)9759137513000000
Sogn og Fjordane (-2019)1361213000000
Møre og Romsdal4117755731154606
Trøndelag - Trööndelage8648145415512312637
Nordland3621740422106132
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000027174024
Troms - Romsa (-2019)12110010000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)1063100000000
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
3. kvartal 20193. kvartal 2020
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 116203188701195080070071900920
 
Viken00000000017819015900000
Østfold (-2019)51604500000000000000
Akershus (-2019)14028011001100000000000
Buskerud (-2019)551304000110000000000
Oslo2113901680040017733014200200
Innlandet00000000042004100010
Hedmark (-2019)30602300100000000000
Oppland (-2019)22501600010000000000
Vestfold og Telemark00000000063305900100
Vestfold (-2019)53704300210000000000
Telemark (-2019)33502800000000000000
Agder00000000052105100000
Aust-Agder (-2019)36802800000000000000
Vest-Agder (-2019)47803700110000000000
Rogaland75191540010054205100100
Vestland00000000091308500300
Hordaland (-2019)1303109700110000000000
Sogn og Fjordane (-2019)16101300200000000000
Møre og Romsdal4860410010032003100100
Trøndelag - Trööndelage99100860030059605100110
Nordland3930360000023102200000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000000029202700000
Troms - Romsa (-2019)19601200100000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)12201000000000000000
Svalbard000000000000000000
Uoppgitt fylke000000000000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB