338650
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
338650
statistikk
2018-02-21T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 226

konkursar i 4. kvartal 2017

Opna konkursar
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Opna konkursar i alt1 2541 1249531 226
Føretakskonkursar935877733910
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak319247220316
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd370333252336
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner247247184251

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter fylke og kvartal

Opna konkursar, etter fylke og kvartal
20162017
I alt1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016I alt1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
I alt4 5441 1631 3529981 0314 5571 2541 1249531 226
 
Østfold2486361596524976635654
Akershus48611715899112498132103102161
Oslo820181264172203763184205160214
Hedmark1273545262113931453132
Oppland1213635252511035242229
Buskerud2508175454923470674750
Vestfold1995655503821765584153
Telemark1374039233515239372947
Aust-Agder99342719197222261311
Vest-Agder1825146384718360443346
Rogaland38889126898442211110891112
Hordaland605159182155109521155117115134
Sogn og Fjordane4213811105110121514
Møre og Romsdal1934952365619154423362
Sør-Trøndelag2235856545527979685379
Nord-Trøndelag782223181510334202326
Nordland1764348364918449364653
Troms - Romsa1182736312412334282932
Finnmark - Finnmárku5091612136313191417
Svalbard1000110100
Ikkje opplyst1000121100

Tabell 2 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
4. kvartal 20164. kvartal 2017
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt785246910316
 
Jordbruk, skogbruk og fiske110515
Bergverksdrift og utvinning0130
Industri5193811
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1010
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0021
Byggje- og anleggsverksemd17997213123
Varehandel, reparasjon av motorvogner2082022724
Transport og lagring34384646
Overnattings- og serveringsverksemd11781029
Informasjon og kommunikasjon2210299
Finansierings- og forsikringsverksemd4030
Omsetning og drift av fast eigedom330370
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting41169122
Forretningsmessig tenesteyting46195824
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning6052
Helse- og sosialtenester101104
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar154108
Anna tenesteyting174269
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst0949

Tabell 3 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
4. kvartal 20164. kvartal 2017
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 0314 662 4173 3961 2264 167 4372 963
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7854 513 7723 1739103 135 0722 729
 
Jordbruk, skogbruk og fiske1..254 9831
Bergverksdrift og utvinning0:03:5
Industri51942 97064038285 462228
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1:01....
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:02:4
Byggje- og anleggsverksemd179696 1736232131 099 927687
Varehandel, reparasjon av motorvogner2081 443 551633227750 186534
Transport og lagring34721 75414646161 314145
Overnattings- og serveringsverksemd117289 114418102220 447492
Informasjon og kommunikasjon2246 445302932 79834
Finansierings- og forsikringsverksemd4033..3
Omsetning og drift av fast eigedom3331 777163758 59819
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting4139 9984091344 025263
Forretningsmessig tenesteyting46247 46147958139 284223
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning6120265014
Helse- og sosialtenester100321022028
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1515 123271011 32112
Anna tenesteyting1736 928582620 61837
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst0:04:0
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar246148 6452233161 032 365234
 
Jordbruk, skogbruk og fiske106 01761525 27617
Bergverksdrift og utvinning1....000
Industri910 207151110 36613
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:01....
Byggje- og anleggsverksemd9755 1128112348 94877
Varehandel, reparasjon av motorvogner209 6831924885 71523
Transport og lagring3827 040384627 36843
Overnattings- og serveringsverksemd811 6152299 37513
Informasjon og kommunikasjon102 153391 3231
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom0:00:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting168 776112210 58014
Forretningsmessig tenesteyting1913 34621247 76516
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning0:02:1
Helse- og sosialtenester1:143822
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar42 251281 7646
Anna tenesteyting41 109293 3647
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst9605291391

Tabell 4 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
4. kvartal 20164. kvartal 2017
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt756402164655382868522144594994
 
Østfold47241344236276102
Akershus80461984310363158611
Oslo1337837855153108208413
Hedmark167232221142203
Oppland2313332215104010
Buskerud3221441239238107
Vestfold3016604427223011
Telemark3118533228195211
Aust-Agder1574112940122
Vest-Agder34131252236207135
Rogaland6113910697544104710
Hordaland8027164514996417639
Sogn og Fjordane104110051252113
Møre og Romsdal46412177542310966
Sør-Trøndelag451978266232124410
Nord-Trøndelag1222103220124022
Nordland31610214411710734
Troms - Romsa2114111626104453
Finnmark - Finnmárku81220031255002
Svalbard110000000000

Tabell 5 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
4. kvartal 20164. kvartal 2017
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 03124627560018901 22631618671131100
 
Østfold651704700100541603600200
Akershus112270800041016154010300220
Oslo2036201330062021453015210800
Hedmark2140160010032902100110
Oppland25102300010291201500110
Buskerud491603200010501003900100
Vestfold38703000010532402700200
Telemark35403100000471802800100
Aust-Agder193015001001120900000
Vest-Agder47130340000046803600110
Rogaland8423061000001123317500120
Hordaland10926080002101343209900300
Sogn og Fjordane1000100000014201200000
Møre og Romsdal5681460010062705400010
Sør-Trøndelag55604500220791406200300
Nord-Trøndelag1530120000026402000110
Nordland49171310000053904100300
Troms - Romsa2430210000032602600000
Finnmark - Finnmárku135080000017301200110
Svalbard100100000000000000
Ikkje opplyst110000000000000000

Tabell 6 
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt1 2361 108128392613
16-24 år23176000
25-44 år6705947620119
45-66 år5184754314113
67 år eller eldre25223541
 
Landbakgrunn
I alt1 2361 108128392613
Noreg6966346225169
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand365322431091
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS17515223413
 
Utdanningsnivå
I alt1 2361 108128392613
Grunnskule369331381064
Vidaregåande41737740972
Høgare utdanning, låg10594111174
Høgare utdanning, høg27252312
Anna31828137651
 
Næring
I alt1 2361 108128392613
Jordbruk, skogbruk og fiske29281000
Bergverksdrift og utvinning220000
Industri27243000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd440000
Byggje- og anleggsverksemd50649214000
Varehandel, reparasjon av motorvogner877710000
Transport og lagring16615313000
Overnattings- og serveringsverksemd433013000
Informasjon og kommunikasjon37370000
Finansierings- og forsikringsverksemd110000
Omsetning og drift av fast eigedom761000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting74668000
Forretningsmessig tenesteyting1048024000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning18162000
Helse- og sosialtenester15114000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr29254000
Anna tenesteyting31724000
Lønt arbeid i private hushald110000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt55487392613

Tabell 7 
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
I altMennKvinner
Alder
I alt4 8303 7521 078
Under 16 år15105
16-24 år1047826
25-44 år1 8451 394451
45-66 år2 2491 771478
67 år eller eldre617499118
 
Landbakgrunn
I alt4 8303 7521 078
Noreg3 9513 091860
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand492375117
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS387286101
 
Utdanningsnivå
I alt4 8303 7521 078
Grunnskule836632204
Vidaregåande2 0771 646431
Høgare utdanning, låg1 083794289
Høgare utdanning, høg52543590
Anna30924564
 
Næring
I alt4 8303 7521 078
Jordbruk, skogbruk og fiske20155
Bergverksdrift og utvinning220
Industri32125863
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning22193
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd220
Byggje- og anleggsverksemd75466589
Varehandel, reparasjon av motorvogner946603343
Transport og lagring1 2651 088177
Overnattings- og serveringsverksemd399260139
Informasjon og kommunikasjon24719750
Finansierings- og forsikringsverksemd28235
Omsetning og drift av fast eigedom16513629
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting24319053
Forretningsmessig tenestetying20517233
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning27189
Helse- og sosialtenester271413
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar644321
Anna tenesteyting833845
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt1091

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB