08551: Opna konkursar, etter konkurstype og næring (SN2007) (F) 2008M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 150 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Opna konkursar i alt:
konkursar
Føretakskonkursar, ekskl. einskildpersonføretak:
konkursar
Personlege konkursar, inkl. einskildpersonføretak:
konkursar
Referansetid
Opna konkursar i alt:
Måneden
Føretakskonkursar, ekskl. einskildpersonføretak:
Måneden
Personlege konkursar, inkl. einskildpersonføretak:
Måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken