09122: Opna konkursar, omsetning og sysselsette, etter næring (SN2007) og konkurstype 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 23 Valgte

Søk

konkurstype

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Konkursar:
konkursar
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Sysselsette:
personar
Referansetid
Konkursar:
Slutten av kvartalet
Omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Sysselsette:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken