Opna konkursar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07218: Føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal og tinglyste utleggsforretningar 1995M01 - 2024M05

Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
24.06.2024 08:00
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak:
antall
Personlege konkursar inkl. einskildpersonføretak:
antall
Tvangssal begjært i fast eigedom:
antall
Tvangssal begjært i lausøyre:
antall
Tinglyste utleggsforretningar:
antall
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak:
Slutten av måneden
Personlege konkursar inkl. einskildpersonføretak:
Slutten av måneden
Tvangssal begjært i fast eigedom:
Slutten av måneden
Tvangssal begjært i lausøyre:
Slutten av måneden
Tinglyste utleggsforretningar:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 353

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av administrative endringer i Brønnøysundregistera, har ikkje SSB fått tal for tvangssal etter januar 2022.