07218: Føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal og tinglyste utleggsforretningar 1995M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 305 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak:
føretak
Personlege konkursar inkl. einskildpersonføretak:
konkursar
Tvangssal begjært i fast eigedom:
tvangssal
Tvangssal begjært i lausøyre:
tvangssal
Tinglyste utleggsforretningar:
utleggsforretningar
Referansetid
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak:
Slutten av måneden
Personlege konkursar inkl. einskildpersonføretak:
Slutten av måneden
Tvangssal begjært i fast eigedom:
Slutten av måneden
Tvangssal begjært i lausøyre:
Slutten av måneden
Tinglyste utleggsforretningar:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken