Til toppen
07164: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) 2006K1 - 2020K2
Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Konkurser:
konkurser
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Konkurser:
Sluttten av kvartalet
Omsetning (1 000 kr):
Sluttten av kvartalet
Sysselsatte:
Sluttten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
etableringsår
næring (SN2007)
omsetningsgruppe
organisasjonsform
sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 58 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
etableringsår

Totalt 24 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 89 Valgte 0

Valgfri variabel
omsetningsgruppe

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken