Konkurser

Statistikk

Opna konkursar
Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
 1. Fleire konkursar i 2022

  Det vart registrert fleire konkursopningar i 2022 enn i året før. Også tala for 4. kvartal viser ein auke frå same periode i 2021.

 2. Stor auke i talet på konkursar

  I 3. kvartal i år vart det opna 835 konkursar. Dette er ein auke på 26,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var auken på 175 konkursar. Talet på konkursar i 2020 og 2021 var svært låge samanlikna med 2019, grunna pandemien.

 3. Uendra tal på konkursar

  Det vart opna 934 konkursar i 2. kvartal i år. Det er tilnærma same tal som for 2. kvartal 2021.

 4. Talet på konkursar aukar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 938 konkursar, som er en auke på 12 prosent samanlikna med fyrste kvartal i 2021. Samanlikna med fjerde kvartal 2021 er auka 6 prosent.

 5. Færre til skifteretten i fjor

  Det vart registrert færre opna konkursar i 2021 enn i året før. Også talet på konkursar i 4. kvartal i fjor viser ein nedgang frå same periode i 2020.

 6. Stor nedgang i talet på konkursar

  I tredje kvartal i år vart det opna 660 konkursar. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 140 konkursar.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konkurser.