Konkurser

Statistikk

Opna konkursar
Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
 1. 4 517 konkursar i 2023

  Det vart registrert langt fleire konkursopningar i 2023 enn i året før. Også tala for 4. kvartal 2023 viser ein auke frå same periode i 2022.

 2. Auke i talet på konkursar

  I tredje kvartal i år vart det opna 946 konkursar. Dette er ein auke på 13 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Agder var det fylke med størst prosentvis oppgang.

 3. Fleire konkursar

  Talet på konkursar fortset å auke. Det vart opna 1 068 konkursar i 2. kvartal i år, 14 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

 4. 40 prosent auke i talet på konkursar

  Auken i talet på konkursar varer ved. Ikkje sidan første kvartal 2019 har det vore registrert tilsvarande høge tal. I første kvartal i år vart det registrert 1317 konkursopningar.

 5. Fleire konkursar i 2022

  Det vart registrert fleire konkursopningar i 2022 enn i året før. Også tala for 4. kvartal viser ein auke frå same periode i 2021.

 6. Stor auke i talet på konkursar

  I 3. kvartal i år vart det opna 835 konkursar. Dette er ein auke på 26,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var auken på 175 konkursar. Talet på konkursar i 2020 og 2021 var svært låge samanlikna med 2019, grunna pandemien.

 7. Uendra tal på konkursar

  Det vart opna 934 konkursar i 2. kvartal i år. Det er tilnærma same tal som for 2. kvartal 2021.

 8. Talet på konkursar aukar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 938 konkursar, som er en auke på 12 prosent samanlikna med fyrste kvartal i 2021. Samanlikna med fjerde kvartal 2021 er auka 6 prosent.

 9. Færre til skifteretten i fjor

  Det vart registrert færre opna konkursar i 2021 enn i året før. Også talet på konkursar i 4. kvartal i fjor viser ein nedgang frå same periode i 2020.

 10. Stor nedgang i talet på konkursar

  I tredje kvartal i år vart det opna 660 konkursar. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 140 konkursar.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konkurser.