Konkurser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Stor nedgang i talet på konkursar

I tredje kvartal i år vart det opna 660 konkursar. Dette er ein nedgang på 17,5 prosent samanlikna med same perioden i fjor. Målt i absolutte tal var nedgangen på 140 konkursar.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konkurser.

faktasider