Elgjakt

Til toppen

03432: Felte elg, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2020-2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986-1987 , 1987-1988 , 1988-1989 ,

Valgt 1 av totalt 35

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For jaktårene 2007/08 og 2008/09 viser statistikken antall felte elg på det jaktarealet en kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner, falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Statistikken ble derfor bare publisert på fylkesnivå jaktåret 2008/09. Fra og med jaktåret 2009/10 ble fellingstatistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.