Energibruk i industrien

Oppdatert: 15. mai 2024

Neste oppdatering: 14. mai 2025

Totalt energiforbruk i norsk industri og bergverk
Totalt energiforbruk i norsk industri og bergverk
2023
76 254
GWh
Energibruk og kostnader for bedrifter i industri og bergverk
Energibruk og kostnader for bedrifter i industri og bergverk1
Total energibrukEnergikostnader
GWhProsentMill.krProsent
20232 2022 - 202320232 2022 - 2023
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk76 254-4,038 798-15,2
05,07,08,09.9 Bergverk1 329-13,61 466-27,1
10-33 Industri74 925-3,837 332-14,6
10-12 Nærings- og nytelsesmidler5 2876,24 968-13,2
16 Trelast- og trevareindustri2 58913,01 17119,6
17 Papir- og papirvareindustri4 306-19,32 086-32,9
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri23 440-0,88 584-26,9
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri4 107-7,53 30711,6
24 Metallindustri31 937-6,513 698-11,4
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon3 2596,03 519-6,0
1Publisert på bakgrunn av SN07.
2Foreløpige tall.
Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Foreløpige tall.
  Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Foreløpige tall.1
  2023
  Energibruk (M1)Energibruk (GWh)Andel i prosentEnergikostnader (mill. kr)Energipriser (kr/M1 og øre/M1)Energipriser (øre/kWh)
  Totalt energibruk (M1 = GWh).76 254100,0...
  Innkjøpt energi (M1 = GWh).63 07282,738 798.61,5
  Elektrisk kraft (M1 = GWh)2 44 54244 54258,423 61553,053,0
  Petroleumsprodukter (ekskl. til transport) (M1 = tonn)175 9422 0432,72 08111 828101,9
  Parafin (M1 = tonn)72491317 956144,4
  Lette fyringsoljer (M1 = tonn)41 16049453412 974108,1
  Tungdestillater (M1 = tonn)---..
  Tunge fyringsoljer (M1 = tonn)3 39638329 42384,2
  Spillolje (M1 = tonn)33 817338852 51425,1
  Anleggsdiesel (avgiftsfri) diesel (M1 = tonn)96 8451 1631 41714 632121,8
  Gass (M1 = GWh)5 3775 3777,14 045.75,2
  Flytende propan og butan (M1 = tonn)151 2051 9371 4199 38573,3
  Flytende naturgass (LNG) (M1 = tonn)127 8571 7261 57312 30391,1
  Naturgass (i gassform) (M1 = 1 000 Sm3)108 3471 0636435 93560,5
  Brenngass (M1 = tonn)31 6245272267 14642,9
  CO-gass (M1 = GWh)1201202016,716,7
  Annen innkjøpt gass (M1 = GWh).....
  Kullprodukter (M1 = tonn)3 993 0408 37911,05 7585 79868,7
  Steinkull, briketter (brukt brensel) (M1 = tonn)3 63 9514991382 15827,7
  Koks og halvkoks av kull (brukt brensel) (M1 = tonn)3 14 893118885 90974,6
  Steinkull, briketter (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)3 576 3644 4993 0475 28767,7
  Koks og halvkoks av kull (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)3 337 8322 6761 7705 23966,1
  Petrolkoks (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)3 4 27 8412711465 24453,9
  Trekull (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)40 62131756914 008179,5
  Damp og fjernvarme (M1 = GWh)1 3921 3921,876755,155,1
  Damp (M1 = GWh)99899852252,352,3
  Fjernvarme (M1 = GWh)39339324562,362,3
  Ved, treavfall og annet biobrensel (M1 = GWh)7907900,8908.114,9
  Ved og treavfall (M1 = m3 fast mål)323 2896477052 181109,0
  Annet biobrensel (M1 = GWh)55551922 922349,1
  Pellets (M1=tonn)11 936881192212,5
  Petroleumsprodukter til transport (M1 = 1 000 liter)53 4585470,782115 358150,1
  Bensin (M1 = 1 000 liter)2 362214016 935190,5
  Autodiesel (avgiftspliktig) (M1 = 1 000 liter)40 48640566016 302163,0
  Marine gassoljer (M1 = 1 000 liter)10 6021071009 43293,5
  Egentilvirket energi (M1 = GWh)13 18213 18217,3-..
  Utvunnet fra egen bark, flis eller treavfall (M1 = m3 fast mål)833 7962 084-..
  Utvunnet fra egen avlut (M1 = GWh)130130-..
  Utvunnet fra annet eget avfall (M1 = GWh)851851-..
  Egen elektrisitetsproduksjon (M1 = GWh)243243-..
  Egen raffinerigass (M1 = GWh)..-..
  Egen brenngass (M1 = GWh)..-..
  Egen CO-gass (M1 = GWh)..-..
  Egen naturgass (M1 = GWh).....
  Annen egentilvirket gass (M1 = GWh)..-..
  1Hjelpeavdelinger samt bedrifter innenfor oljeutvinning er holdt utenfor.
  2Inkludert tilfeldig kraft og nettleie.
  3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2003. Kostnader er inkludert fra 2011.
  4Inkl. petrolkoks benyttet som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen.
  Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.
  Standardtegn i tabeller
 • Energibruk for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i GWh. Foreløpige tall.
  Energibruk for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i GWh. Foreløpige tall.1
  2023
  Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2 Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3 Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transportEgentilvirket bioenergiEgentilvirket kraftEgentilvirket gass
  05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk76 25444 5422 0435 3778 3791 3927905472 5392439 857
  05,07,08,09.9 Bergverk1 32952764860---76-18-
  10-33 Industri74 92544 0141 3955 3178 3791 3917904712 5392259 857
  10-12 Nærings- og nytelsesmidler5 2873 3253841 092-28810159227-
  16 Trelast- og trevareindustri2 5895828556-71275201 501--
  17 Papirmasse, papir og papirvarer4 3062 92670234-6228117251-
  19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri23 4407 2331271 9003 1088115742611309 827
  22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri4 1071 1304581 13955717111782201-
  24 Metallindustri31 93726 2091257564 71217-6-8229
  13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon3 2592 610146140212556165104-
  1Publisert på bakgrunn av SN2007
  2Inkludert tilfeldig kraft.
  3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
  Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.
  Standardtegn i tabeller
 • Energikostnader for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt. Foreløpige tall.
  Energikostnader for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt. Foreløpige tall.1
  2023
  Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2 Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3 Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transport
  05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk38 79823 6152 0814 0455 758767908821
  05,07,08,09.9 Bergverk1 46648978767---122
  10-33 Industri37 33223 1261 2943 9785 758767908699
  10-12 Nærings- og nytelsesmidler4 9683 197417932-20415201
  16 Trelast- og trevareindustri1 17155010464-2540028
  17 Papirmasse, papir og papirvarer2 0861 74367209-7591
  19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri8 5844 0341371 0942 70037918060
  22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri3 3071 0242428722071421126
  24 Metallindustri13 69810 1791455032 84714-10
  13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon3 5192 3991823044123233273
  1Publisert på bakgrunn av SN07.
  2Inkludert tilfeldig kraft.
  3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
  Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.
  Standardtegn i tabeller
 • Energipriser for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i øre per kWh. Foreløpige tall.
  Energipriser for bedrifter i industri og bergverk, etter næring og energiprodukt målt i øre per kWh. Foreløpige tall.1
  2023
  Sum alle energiprodukterInnkjøpt elektrisk kraft2 Innkjøpte petroleumsprodukterInnkjøpt gassInnkjøpte kullprodukter3 Innkjøpt fjernvarme og dampInnkjøpt ved og avfallInnkjøpte petroleumsprodukter til transport
  05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk50,953,0101,975,268,755,1114,9150,2
  05,07,08,09.9 Bergverk110,392,7121,5112,9:84,2176,1161,0
  10-33 Industri49,852,592,774,868,755,1114,9148,5
  10-12 Nærings- og nytelsesmidler94,096,2108,685,3:71,0147,6126,5
  16 Trelast- og trevareindustri45,294,6122,0114,1:35,5145,7139,3
  17 Papimasse, papir og papirvarer48,459,695,789,2:11,820,8154,0
  19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri36,655,8107,857,686,946,8317,0142,0
  22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri80,590,652,976,637,278,419,3162,3
  24 Metallindustri42,938,8115,866,560,481,9:165,7
  13-15,18,25-33 Annen industri108,091,9124,4216,8158,298,2416,0165,3
  1Publisert på bakgrunn av SN07.
  2Inkludert tilfeldig kraft.
  3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2009.
  Standardtegn i tabeller
 • Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Endelige tall.
  Energibruk for bedrifter i industri og bergverk. Oversikt. Endelige tall.1
  2022
  Energibruk (M1)Energibruk (GWh)Andel i prosentEnergikostnader (mill. kr)Energipriser (øre/M1)Energipriser (øre/kWh)
  Totalt energibruk (M1 = GWh).79 441100,0...
  Innkjøpt energi (M1 = GWh).67 83085,445 728.67,4
  Elektrisk kraft (M1 = GWh)2 46 79146 79158,929 44062,962,9
  Petroleumsprodukter (ekskl. til transport) (M1 = tonn)207 7512 4143,02 59412 486107,5
  Parafin (M1 = tonn)864111416 204127,3
  Lette fyringsoljer (M1 = tonn)42 79351558313 624113,2
  Tungdestillater (M1 = tonn)---..
  Tunge fyringsoljer (M1 = tonn)8 41395526 18154,7
  Spillolje (M1 = tonn)37 8713791082 85228,5
  Anleggsdiesel (avgiftsfri) diesel (M1 = tonn)117 8101 4141 83615 584129,8
  Gass (M1 = GWh)6 3916 3918,05 902.92,3
  Flytende propan og butan (M1 = tonn)214 5202 7492 24010 44281,5
  Flytende naturgass (LNG) (M1 = tonn)138 4111 8692 41117 419129,0
  Naturgass (i gassform) (M1 = 1 000 Sm3)120 3281 1801 0038 33685,0
  Brenngass (M1 = tonn)25 5284251786 97341,9
  CO-gass (M1 = GWh)1551553925,225,2
  Annen innkjøpt gass (M1 = GWh).....
  Kullprodukter (M1 = tonn)3 1 119 0639 16811,55 7075 10062,2
  Steinkull, briketter (brukt brensel) (M1 = tonn)68 2645331852 71034,7
  Koks og halvkoks av kull (brukt brensel) (M1 = tonn)14 680116885 99575,9
  Steinkull, briketter (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)3 642 7155 0172 9904 65259,6
  Koks og halvkoks av kull (brukt reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)3 367 6672 9121 8805 11364,6
  Petrolkoks (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)4 25 7372501234 77949,2
  Trekull (brukt brensel og reduksjonsmiddel) (M1 = tonn)43 56534044210 146130,0
  Damp og fjernvarme (M1 = GWh)1 5121 5121,990459,859,8
  Damp (M1 = GWh)1 0201 02064463,163,1
  Fjernvarme (M1 = GWh)49249226052,852,8
  Ved, treavfall og annet biobrensel (M1 = GWh)9299291,2284.30,6
  Ved og treavfall (M1 = m3 fast mål)405 44081122254827,4
  Annet biobrensel (M1 = GWh)474747100,0100,0
  Pellets (M1=tonn)13 762691287217,4
  Petroleumsprodukter til transport (M1 = 1 000 liter)62 0006190,888814 323143,5
  Bensin (M1 = 1 000 liter)1 805163117 175193,8
  Autodiesel (avgiftspliktig) (M1 = 1 000 liter)38 15738165617 192172,2
  Marine gassoljer (M1 = 1 000 liter)22 0392222019 12090,5
  Egentilvirket energi (M1 = GWh)11 61111 61114,6-..
  Utvunnet fra egen bark, flis eller treavfall (M1 = m3 fast mål)833 5652 084-..
  Utvunnet fra egen avlut (M1 = GWh)100100-..
  Utvunnet fra annet eget avfall (M1 = GWh)1 0101 010-..
  Egen elektrisitetsproduksjon (M1 = GWh)227227-..
  Egen raffinerigass (M1 = GWh)..-..
  Egen brenngass (M1 = GWh)..-..
  Egen CO-gass (M1 = GWh)..-..
  Egen naturgass (M1 = GWh).....
  Annen egentilvirket gass (M1 = GWh)..-..
  1Hjelpeavdelinger samt bedrifter innenfor oljeutvinning er holdt utenfor
  2Inkludert tilfeldig kraft og nettleie.
  3Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen er betraktet som brensel i energibalansen og er inkludert i statistikken fra 2003.Kostnader er inkludert fra 2011.
  4Inkl. petrolkoks benyttet som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen.
  Tallene for Egentilvirket energi, som inkluderer Egen elektrisitetsproduksjon, ble rettet den 18. juli 2023 for årene 2021 og 2022.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor norsk industri og bergverk.

Energibruk: Som energibruk i denne statistikken regnes ulike energivarer brukt til produksjon, lys, varme og transport i løpet av referanseåret. Energivarer brukt som råstoff er ikke inkludert. I statistikken skilles det mellom bruk av innkjøpt energi og egentilvirket energi. Egentilvirket energi omfatter bruk av biprodukter fra produksjonen (for eksempel ved, avlut og treavfall), dampgjennvinning, egen elektrisitetsproduksjon i virksomheten, ol. Egentilvirket elektrisitet i industrikraftverk når maskineffekten er større enn 500 kW, samles inn i den årlige elektrisitetsstatistikken, og holdes derfor utenfor denne statistikken.

Gigawattimer (GWh) = million kWh

Terrawattimer (TWh) = milliard kWh

Fordi det blir brukt et stort antall ulike energivarer innen norsk industri, er det nødvendig å slå dem sammen i grupper for at energiregnskapet ikke skal bli for stort og uoversiktlig. For at det skal være mulig å finne sum energibruk innenfor de enkelte energigruppene og totalt forbruk for virksomheten, har vi også regnet om energivarene til den felles enheten GWh (milliard watt). Dette er gjort på bakgrunn av informasjon om gjennomsnittlig energiinnhold for de enkelte energivarene.

Vi har delt energivarene inn i 10 grupper, 7 grupper for innkjøpt energi og 3 for egentilvirket energi.

Innkjøpt energi:

Elektrisk kraft = Innkjøpt elektrisk kraft

Petroleumsprodukter = Innkjøpt lett fyringsolje, tungdestillat, tungolje, parafin, spillolje og avgiftsfri diesel

Gassprodukter = Innkjøpt LPG (propan og butan), flytende naturgass (LNG), naturgass i gassform (NGG), brenngass og CO-gass

Kullprodukter = Innkjøpt kull, koks og petroleumskoks brukt som brensel og reduksjonsmiddel

Damp og fjernvarme = Innkjøpt fjernvarme og damp

Treavfall og spesialavfall = Innkjøpt trevirke, organisk avfall og annet avfall

Petroleumsprodukter til transport = Innkjøpt bensin, avgiftspliktig diesel og marine gassoljer

 

Egentilvirket energi:

Treavfall, avlut og spesialavfall = Eget trevirke, avlut og annet avfall

Elektrisk kraft = Egentilvirket elektrisk kraft

Gass = Egentilvirket CO-gass, brenngass, raffinerigass og annen egentilvirket gass

Virksomhet: Statistikken har virksomhet som observasjonsenhet og analyseenhet. Virksomhet er definert som en lokalt funksjonell avgrenset enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheten vil enten tilsvare foretaksenheten eller være en av flere virksomheter i et foretak. Foretaket er den organisatoriske og oppgavepliktige enheten, og den som plikter å utføre regnskap.

Følgende retningslinjer benyttes for å dele foretaket opp i virksomheter: virksomheter som drives i forskjellige kommuner regnes som særskilte virksomheter som hører til forskjellige næringsgrupper (4-sifret) kan regnes som særskilte virksomheter selv om virksomhetene ligger på samme sted. For at en skal dele en lokal enhet i flere virksomheter, kreves at hver av virksomhetene har minst 5 sysselsatte innen hver virksomhet.

Standard for næringsgruppering 2002 (SN02) t.o.m. 2003. SN2007 fra og med 2003.

Energibruk i industrien

14. mai 2025

425 Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Nasjonalt nivå, men det kan ved forespørsel lages fylkestall

Årlig publisering. Foreløpige tall publiseres ordinært ca. et halvt år etter utgangen av referanseåret. Endelige tall publiseres ca. 1,5 år etter referanseåret.

Statistikken inngår i energibalansen utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Energibalansen brukes i årlig rapportering til Eurostat, IEA og OECD

Data lagres midlertidig i Oracle-databaser og i programspråket SAS. Reviderte mikrodata og rådata langtidslagres som tekstfiler

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverk. Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden midten av 70-tallet innhentet opplysninger om energibruk som en del av strukturstatistikken for industrien. Fra 1998 ble opplysningene om energibruk skilt ut i en egen undersøkelse. Bakgrunnen for dette er et utviklingsprosjekt som SSB gjennomførte i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2003, der formålet var styrke statistikken over industriens energibruk, både når det gjelder innhold, kvalitet, aktualitet og nye statistikkprodukter.

Felles datafangst

Fra og med 2011-årgangen av statistikken ble revidert databehandlingsavtale inngått med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Energiloven brukes som grunnlag for innsamlingen av både mengde- og kostnadsopplysninger. Gjennom statistikkloven, beholder Statistisk sentralbyrå kopi av opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. NVE utleverer mengdedata for energibruk til Miljødirektoratet og Enova. Felles innsamling på vegne av avtalepartneren er et ledd i å redusere oppgavebyrden i næringslivet.

Statistikken over industriens energibruk benyttes i stor grad av offentlig virksomhet (NVE, departementene m.fl.), ulike analysemiljøer og av bransjeorganisasjoner. Internt i SSB er statistikken viktig som grunnlag for nasjonalregnskapet, energiregnskapet, energibalansen og utslippsregnskapet. Primærmaterialet brukes også på annen måte innen analyse og forskning i SSB.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no. Publisering skal varsles minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Statistikken over industriens energibruk har samme populasjonsavgrensing som den årlige industristatistikken. Denne koblingen gjør det mulig å fremskaffe ulike energiindikatorer, der energibruk blir sett i forhold til ulike aktivitetsmål, f.eks. utførte timeverk, sysselsetting, bearbeidingsverdi (verdiskaping), bruttoproduksjonsverdi, o.l.

Statistikken over industriens energibruk er viktig for beregning av energibruk i energiregnskapet og energibalansen. Energi brukt til transportformål (bensin, avgiftspliktig diesel, marine gassoljer) flyttes over til transportsektoren. Forbruk av energi i raffinerier og kullutvinning flyttes også ut, og havner inn under forbruk i energiproduserende næringer. Noe av forbruket av koks i jernverksnæringen, settes som input ved produksjon av jernverksgass i energisektoren. Tallene for industri og bergverk i energiregnskapet og energibalansen vil derfor ligge noe under tallene i statistikken over industriens energibruk.

Statistikken er også viktig for beregning av utslippsregnskapet og nasjonalregnskapet.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending av ovennevnte opplysninger og vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Ikke relevant

Populasjonen i statistikken omfatter fra 1998 alle aktive virksomheter innenfor industri og bergverk, dvs. næring 05, 07,08, 09.9 og 10-33 etter Standard for næringsgruppering 2007. Det innhentes opplysninger om energibruk fra et utvalg av virksomheter. For de øvrige virksomhetene i populasjonen estimeres opplysninger om energibruk. Populasjonen består av om lag 18 000 virksomheter.

Før 1998 ble enkeltmannsforetak der kun eieren arbeider, og virksomheter som sysselsetter mindre enn et halvt årsverk hold utenfor populasjonen. Omleggingen fra 1998 gir et brudd i statistikken. Ved forespørsel kan vi levere oversikt over energibruk eksklusiv enkeltmannsforetak også for årene etter 1997.

Det innhentes opplysninger om energibruk fra et utvalg av virksomhetene innen industri og bergverk. Energikostnader fra industriens strukturstatistikk benyttes ved estimering av energibruk for virksomheter utenfor utvalget. For øvrig hentes opplysninger om næringskode, adresser og andre kjennemerker om virksomhetene fra Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret i SSB.

Det trekkes et utvalg på om lag 2 300 virksomheter. Utvalget består av de største virksomhetene i hver næring, definert ved antall ansatte, samt et utvalg av små og mellomstore virksomheter. De små virksomhetene blir trukket tilfeldig på bakgrunn av et stratifisert utvalg innenfor hver næring. Virksomhetene i utvalget står for om lag 95 prosent av den samlede energibruken og 90 prosent av de samlede energikostnadene innenfor industri og bergverk. Vi passer på at det blir inkludert et tilstrekkelig antall av små og store virksomheter i alle næringer og at et visst antall av virksomhetene blir trukket tilfeldig. Dette gjøres for å ha et best mulig grunnlag for beregning av energibruken til virksomhetene utenfor utvalget og for ikke å skape systematiske feil under estimeringen.

Undersøkelsen er en skjemabasert innrapportering via Altinn som er åpen for besvarelse i januar året etter referanseåret. Det benyttes samme skjema for alle virksomheter. Energiloven benyttes, og foretakene er oppgavepliktige til å levere opplysninger for en eller flere av sine virksomheter. Frist for innsending av opplysninger er i februar. NVE sender ut brev med vedtak om opplysningsplikt og varsel om tvangsmulkt i mars. Siste frist for å unngå tvangsmulkt er vanligvis i slutten av april. Foretakene fritas ikke fra oppgaveplikten for de utvalgte virksomhetene selv om tvangsmulkten er betalt.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Editering av rådata skjer etter "top down"-prinsippet. Med dette menes at man reviderer de viktigste og største enhetene først. Virksomhetene er allerede gruppert i to grupper etter hvilken skjematype de har mottatt. De om lag 600 største virksomhetene, som står for over 90 prosent av den totale energibruken, sorteres og kontrolleres i synkende rekkefølge etter de forskjellige energivarene og samlet energibruk.

For å selektere editeringen ytterligere går skjemaene gjennom et sett med kontroller. Disse flagger uteliggere og andre mistenkelige verdier. Virksomhetene kontrolleres blant annet for innsamlingsfeil og mot hva de rapporterte året før. Eksempler på innsamlingsfeil er 1000-feil (f.eks. at opplysningene er rapportert i KWh i stedet for i MWh), eller at energibruken er rapportert i feil fysisk enhet (f.eks. i liter i stedet for i tonn). Vi har også priskontroller som gir feilmelding dersom den utledede energiprisen ligger utenfor et bestemt intervall. Prisintervallene bestemmes ut ifra referansepriser i markedet og historiske priser fra tidligere årganger av statistikken. Dersom vi vurderer at opplysningene er rapportert feil, tar vi kontakt med virksomhetene.

I tillegg til mikroeditering, gjør vi også kontroll på makronivå. Da kontrollerer vi for eksempel summen av energiforbruket i forskjellige næringsgrupper mot året før. Deskriptiv statistikk som median, standardavvik og spredningsplott brukes også til å kontrollere de ulike energivarene.

For virksomhetene som ikke er med i utvalget estimeres energibruken på bakgrunn av forbruket til virksomhetene i utvalget og omsetningstall fra den terminvise omsetningsstatistikken (foreløpige tall) og energikostnader fra industriens strukturstatistikk (ved endelige tall).

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Fra referanseåret 1998 er statistikken over industriens energibruk utvidet til å omfatte alle aktive virksomheter innenfor industri og bergverk. Tidligere år ble enmannsvirksomheter og andre virksomheter som sysselsetter mindre enn et halvt årsverk holdt utenfor statistikken, på samme måte som i strukturstatistikken for industrien. Omlegging av editeringsrutiner og flere ressurser i editeringen gir også en bedre kvalitet i statistikken fra 1998. Det vil derfor være et brudd i statistikken fra 1997 til 1998. Det vil imidlertid være mulig å videreføre gamle tidsserier, med samme omfang og innhold, også fra 1998 og fremover.

Ny standard for næringsgruppering SN2007 (basert på NACE Rev.2) gir et brudd i statistikken over energibruk i industrien i 2003. For årene 1990-2003 er statistikken etter standard for næringsgruppering SN2002 (basert på NACE Rev. 1.1). Begge tidsseriene er publisert i statistikkbanken.

Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel i produksjonsprosessen brukes blant annet ved produksjon av rene metaller. Dette ble tidligere betraktet som råstoff, men blir nå regnet som brensel i energibalansen. Kull og koks som reduksjonsmiddel er inkludert i statistikkbanken fra 2003. Kostnader for kull og koks som reduksjonsmiddel er inkludert i statistikkbanken fra 2011.

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiver på grunn av glemsel eller misforståelse av spørsmål og lignende gir feil opplysninger. Bearbeidingsfeil er for eksempel feilvurderinger ved editering av utvalget.

I spørreskjemaet skal oppgavegiverne oppgi energibruk og energikostnader for ulike energivarer. Mangelfulle kunnskaper om de ulike energivarene, uklarheter i spørreskjema og veiledning, ulike tolkninger av postene i spørreskjemaet og bruk av anslag ved utfyllingen gir en viss usikkerhet omkring resultatene i undersøkelsen.

Til tross for at det har blitt gjennomført en rekke kontroller i utvalget, så kan det likevel forekomme feil i datagrunnlaget. For eksempel feil som ikke har vært mulig å fange opp med de kontrollrutinene som ble benyttet, eller feil som skyldes feilvurderinger fra saksbehandlere i Statistisk sentralbyrå.

Det er ikke foretatt noen måling av usikkerheten forårsaket av at tallene er produsert på bakgrunn av et utvalg enheter. Fordi utvalget dekker en så høy andel av det samlede energibruken, er usikkerheten liten.

I forbindelse med editering av utvalget i statistikken over industriens energibruk, og ved editering av utvalgsvirksomheter i andre undersøkelser, oppdages en del feil i virksomhetenes næringsklassifisering. Disse feilene blir rettet opp i Det sentrale Virksomhets- og foretaksregisteret.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Statistikken publiseres med foreløpige tall. Endelige tall publiseres ett år etter opprinnelig publisering.

I forbindelse med publiseringen av statistikken publiseres det både foreløpige og endelige tall. De foreløpige tallene gjelder for året t-1 mens de endelige tallene publiseres for året t-2. Det som da før denne publiseringen var foreløpige tall blir erstattet av endelige tall.

I publiseringen av foreløpige tall brukes energikostnader fra industriens strukturstatistikk og næringsoppgaven for t-2 som oppblåsingsgrunnlag for virksomheter utenfor utvalget. Dette medfører at estimeringen av energibruken til virksomheter utenfor utvalget blir noe usikkert ved publisering av foreløpige tall. Ved publisering av endelige tall har vi imidlertid energikostnader fra industriens strukturstatistikk og næringsoppgaven for samme år som de innhentede tallene, noe som gir sikrere estimater. Avviket mellom foreløpige og endelige tall er i midlertidig mindre enn 1-2 prosent for total energibruk og mindre enn 3-4 prosent for totale energikostnader. Avviket skyldes som regel etterslep i registrering og editering av data.

Kontakt