Artikler om eiendomsomsetning

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Nedgang i boligomsetningen Artikkel 30. april

  I alt ble det omsatt 22 400 boliger i fritt salg 1. kvartal 2024. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

 2. Kraftig fall i salget av nye hytter Artikkel 20. mars

  Antall omsetninger av nye hytter i fritt salg var 38 prosent lavere i 2023 enn året før. Salget av brukte hytter har til sammenlikning falt 13 prosent i samme periode.

 3. Fortsatt nedgang i hyttesalget Artikkel 29. januar

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg faller fortsatt, om enn ikke like mye som tidligere. Antall omsetninger av fritidsboliger var 7 prosent lavere i 4. kvartal 2023 enn i tilsvarende kvartal 2022.

2023

 1. Færre kjøpte hytte Artikkel 27. oktober

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg falt med 17 prosent i 3. kvartal 2023 sammenlignet med 3. kvartal i 2022. Boligsalget gikk ned 6 prosent i samme periode.

 2. Fall i hytteomsetningen, men stabilt salg av nye hytter Artikkel 2. oktober

  Omsetningen av brukte hytter i fritt salg falt med 34 prosent¹ fra 2021 til 2022, mens salget av nye hytter økte marginalt. I løpet av de siste ti årene har det årlige salget av nye hytter i fritt salg økt fra 900 til om lag 1 700.

 3. Fortsatt nedgang i hyttesalget Artikkel 8. september

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg faller fortsatt. Utviklingen som vi har sett i hele 2022 fortsetter i 2023 og gikk ned med 22 prosent i 2. kvartal 2023 sammenlignet samme kvartal året før.

 4. Solid nedgang i hyttesalget Artikkel 3. mai

  I alt ble det omsatt 1 806 fritidsboliger i fritt salg i 1. kvartal 2023. Det er en nedgang på 24,5 prosent fra samme kvartal året før. Vi må helt tilbake til 1. kvartal 2003 for å finne færre omsetninger.

 5. Hvem kjøper hytte? Artikkel 28. mars

  Nesten 60 prosent av de som kjøpte hytte eller fritidsbolig i fritt salg i 2022, var mellom 40 og 60 år. Halvparten kjøpte hytta sammen med ektefelle eller samboer.

 6. Stor nedgang i hyttesalget Artikkel 31. januar

  Omsetningen av fritidsboliger i fritt salg falt med 28 prosent i 4. kvartal 2022 sammenlignet med 4. kvartal året før. Dette bekrefter utviklingen som vi har sett for hele 2022.

2022

 1. Færre kjøper fritidsbolig Artikkel 28. oktober

  Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Boligsalget ble redusert med 10 prosent i samme periode.

 2. Færre kjøpte hytte Artikkel 25. august

  3 040 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2022. Det er 33 prosent færre enn i 2. kvartal 2021, og en er tilbake på samme nivå som før pandemien.

 3. Hemsedal hadde de dyreste fjellhyttene Artikkel 4. april

  Medianprisen for en fritidsbolig i Hemsedal var 4,3 millioner kroner i 2021. Over halvparten av dem som eier hytte i Hemsedal er bosatt i Oslo og Bærum. For sjøhytter var Tønsberg på pristoppen med en medianpris på 5,8 millioner kroner.

 4. Færre kjøpte seg fritidsbolig Artikkel 4. februar

  Antall omsetninger av fritidsboliger i fritt salg var 18 prosent lavere i 4. kvartal 2021 enn i tilsvarende kvartal i 2020. Hyttesalget ser nå ut til å normalisere seg noe etter den voldsomme omsetningsveksten det første året i pandemien.

2021

 1. Boligsalget økte – hyttesalget gikk noe ned Artikkel 28. oktober

  Omsetningen av boliger i fritt salg økte med 5 prosent i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, og har aldri vært større i noe kvartal tidligere. Hyttesalget gikk ned med 13 prosent i samme periode.

 2. Hyttesalget økte med 40 prosent Artikkel 26. august

  4 500 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 2. kvartal 2021. Det er 40 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. Salget av boliger økte med 15 prosent.