– Det kan være flere årsaker til nedgangen. Høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. I tillegg var det veldig mange omsetninger i perioden 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått noe ned i 2023, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

Det ble omsatt færre fritidsboliger i Med fritt salg menes det at eiendommen/boretten er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien.</p> <p>Det er ikke noe krav at den er utlyst for salg på det åpne markedet. i alle fylker. Størst var nedgangen i Agder hvor det ble omsatt 35 prosent færre hytter sammenlignet med samme kvartal året før.

Figur 1. Antall omsatte fritidseiendommer i fritt salg i 1. kvartal.

I Innlandet var nedgangen på 29 prosent. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og Viken og Oslo, henholdsvis 412 og 389 omsetninger i fritt salg.

Den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning var i Oslo og Viken, med 3,5 millioner kroner. På landsnivå ble en fritidsbolig i gjennomsnitt omsatt for 2,8 millioner kroner.

Blandet for boligomsetningen

Totalt ble det omsatt 19 267 selveierboliger og 6 618 borettslagsleiligheter i fritt salg i 1. kvartal 2023. Omsetningen av selveierboliger i fritt salg hadde en marginal omsetningsnedgang på 0,3 prosent. Her var det en oppgang i Oslo og Trøndelag på henholdsvis 12 og 16 prosent. I Viken ble det omsatt 12 prosent færre selveierboliger i 1. kvartal 2023 enn i samme kvartal året før. Omsetningen av borettslagsleiligheter gikk opp med 6,7 prosent.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligene og fritidsboligene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.